Pazarlama Nedir? Nasıl evrimleşti ? Bütünleşik pazarlama iletişimi ve dijital pazarlama nedir?

Pazarlama Nedir? 

Pazarlama; bir işletmenin, markanın ya da firmanın sürdürdüğü faaliyetlerin maddi kara dönüşmesi için yani ürün ya da hizmetlerin hedef kitleye ulaştırılması için yapılan eylemlerin tümüdür. Bu pazarlama faaliyetleri içinde ürünlerin hazırlanması, fiyatlandırılması, dağıtılması ve ürün ile ilgili iletişim çalışmaları yer almaktadır. Bu sürece pazarlamanın 4P’si ismi verilmektedir. Pazarlamayı en doğru şekilde anlayabilmek için ürün, istek, ihtiyaç, arzu, rekabet, tatmin, satış, müşteri memnuniyeti, sadık müşteri, hedef kitle, müşteri, tüketici gibi kavramların en doğru şekilde bilinmesi gerekmektedir. Çünkü pazarlama tüm bu kavramların birleşiminden oluşmaktadır. Eğer bu kavramların anlamını kavrayabilirseniz pazarlama kavramını anlayabilir ve pazarlama çalışmaları yürütebilirsiniz.  Pazarlama nedir konulu YouTube videoma da göz atabilirsiniz.

Pazarlama, Sanayi devrimi ile ortaya çıkan bir kavramdır. ABD’de ortaya çıkan pazarlama bir işletme için en temel fonksiyondur. Bir firma, işletme ya da markanın ürettiği ürünleri ve sunduğu hizmetleri hedef kitlesine ulaştırabilmesi için pazarlama faaliyetlerini sürdürmesi gerekmektedir. Bir pazarlama faaliyeti araştırma, hedefleme, taktik ve kontrol aşamalarından oluşmaktadır. Firmanız ve ürününüz ile ilgili bir pazarlama faaliyeti sürdürmek istiyorsanız önce mutlaka bir araştırma yapmalısınız. Rakipleriniz, ürettiğiniz ürün ve kendi firmanız ile ilgili yapacağınız araştırma hazırlayacağınız pazarlama faaliyetinin temel yapı taşıdır. Rakip ve pazarlama araştırmalarını yaptıktan sonra hedefleme yapmalısınız. Hedeflemede ürünün konumlandırması ve hedef kitleye sunulacak uygun ürün araştırması yapılır. Araştırma aşamaları bittikten sonra edindiğiniz bilgiler ışığında bir taktik ve stratejisi geliştirmelisiniz. Taktik ve strateji aşaması ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma kavramlarının yani 4P’nin bulunduğu aşamadır. Bu aşamada ürünün özelliklerine göre ambalaj ve fiyat çalışmaları yapılır. Ürünün hangi dağıtım kanalları ile müşterilere ulaştırılacağı ve hangi iletişim çalışmalarının uygulanacağı belirlenir. Belirlenen stratejiler doğrultusunda ürün veya hizmetin pazarlaması yapılır. Ancak pazarlamanın işi burada bitmez. Ürün müşteriye ulaştıktan sonra da çalışmalara devam edilir. Müşterilerin çağrı merkezi aracılığı ile firmalara ulaşabilmesi de birer pazarlama çalışmasıdır. Bunun haricinde yapılan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen kar, satılan ürün ve ürünlerin ulaştırıldığı hedef kitle hakkında raporlama çıkarılır. Rapor sonucuna göre uygulanan stratejinin doğruluğu ve yanlışlığı incelenir. Bu neticede bir karar verilerek aynı çalışmalara devam edilir ya da farklı pazarlama taktikleri uygulanır. 

Pazarlama Zaman İçinde Nasıl Değişti?

Yaşanan toplumsal olaylar neticesinde pazarlamada çeşitlik değişiklikler ve gelişmeler meydana gelmiştir. Bu nedene pazarlamanın gelişimini çeşitli dönemlerde incelemekteyiz.

Üretim Anlayışı Dönemi

Üretim anlayışı dönemi 19.yüzyılın başlarında geçerliliğini sürdürmüştür. Bu anlayışın en temel görüşü ne üretirsem onu satarım görüşüdür. Bu dönemde müşteri bulma ve müşteri anlayışı yaratmak gibi bir kaygı bulunmamaktadır. Bu görüşe göre ön planda olan tek üründür ve müşterilerin talepleri kesinlikle önemli değildir. Henry Ford’un ‘Siyah olmak şartıyla müşteriler satın alacakları arabanın rengini seçebilirler’ sözü üretim anlayışı dönemini en doğru şekilde açıklamaktadır.

Ürün Anlayışı Dönemi

Ürün anlayışı dönemine göre müşteriler kaliteli, yüksek performanslı ve diğer rakiplere göre çok daha uygun fiyatlı olan ürünleri tercih etmektedir. Tüketicilerin yüksek performanslı ve kaliteli ürünleri satın aldığının düşünülmesi üzerine üretici firmalar ürünlerine daha fazla önem göstermeye başlamıştır. Çünkü bu dönemde tüketiciler seçici olmaya başlamıştır. Ancak bu pazarlama anlayışında da müşterilerin ihtiyaçları ve istekleri göz önüne alınmadan yalnızca ürün iyileştirmeleri yapılarak satış yapılmaya çalışılmıştır. Bu dönemi ‘iyi ürün kendini satar’ ve ‘daha iyi bir fare kapanı yaparsanız dünya ayağınıza gelir’ sözleri özetlemektedir. Ürün anlayışı döneminde ürünlere farklı özellikler eklenmesi ve çeşitli iyileştirmeler yapılması nedeni ile tüketiciler ürünlere daha fazla para ödemeye başlamıştır. 

Satış Anlayışı (Klasik Pazarlama)

Klasik pazarlama olarak da bilinen satış anlayışı dönemi büyük buhrandan sonra geçerli olmaya başlamıştır. Ürün anlayıştan farklı olarak ürünün özelliklerini önemsemeyen firmalar eğer satmasını bilirsem ürettiğim her şeyi satabilirim görüşüne sahipti. Çeşitli satış stratejileri uygulanarak müşterilere ihtiyaçları dahi olmayan ürünlerin satılabileceğini savunan satış anlayışına işletmelerin satış kampanyaları yürütmesi gerekmekteydi. Yani satış anlayışı müşterinin ve müşterinin ihtiyaçlarını göz ardı eden yalnızca işletmelerin karını göz önünde bulunduran bir anlayıştır.

Modern Pazarlama Anlayışı

1950’li yılların sonundan itibaren satış anlayışı yerini modern pazarlama anlayışına bırakmıştır. Bu pazarlama anlayışında tüketicinin zeki bir varlık olduğu ve kendi ihtiyaçlarının farkına olduğu savunulmaktadır. Bu nedenle müşteriyi firmalara çekebilmenin tek yolu müşterilerin hislerine, duygularına ve ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılmasıdır. Modern pazarlama anlayışında ‘satılabilen ürün üretilir’, ‘müşteri velinimetimizdir’ ve ‘müşteri kraldır’ görüşleri hüküm sürmektedir. Tüketici tatmininin ön planda tutulduğu modern pazarlama anlayışında satış sonrasında da müşteri ile iletişim devam etmektedir. Bu sayede tam bir müşteri tatmini elde edilmiş olur. Ayrıca pazarlama karması olarak adlandırılan 4P bu dönemde ortaya çıkmıştır.

Toplumsal Pazarlama

Bu anlayışa göre firmalar sürdürdüğü iletişim ve pazarlama çalışmalarında toplumsal konulara da değinmelidir. Philip Kotler’in pazarlama 3.0 kavramı ile aynı anlama gelen toplumsal pazarlama da kar değil toplumsal fayda ön planda tutulmaktadır.

Pazarlamanın 7P’si Nedir?

Modern pazarlama anlayışı döneminde ortaya çıkan 4P’ye ekstra 3P eklenmesi ile pazarlamanın 7P’si kavramı ortaya çıkmıştır. Teknolojinin gelişmesi, tüketicilerin değişen ihtiyaçları ve satın alma davranışları sonucunda 4P’nin yetersiz kaldığını düşünen ve üzerine eklemeler yapılması gerektiğini savunan pazarlamacılar tarafından geliştirilen 7P kimi pazarlamacılar tarafından kabul görürken kimi pazarlamacılar tarafından ise gereksiz bulunmaktadır. Peki, bu 7P nedir ve neden ortaya çıkmıştır?

Pazarlama ilk ortaya çıktığı zamanlardan günümüze kadar pek çok değişikliğe uğramıştır. Bu değişikliklerin en adımı olan modern pazarlama anlayışında müşteri ön planda tutularak müşterinin isteklerine ve ihtiyaçlarına göre çalışmalar yapılmaya başlamıştır. Ancak bir ürünü üretebilen pek çok markanın olması 4P kavramının ilk 2 adımı olan ürün ve fiyatı bir tık geride bırakmıştır. Çünkü aynı ambalaja, aynı özelliklere ve aynı fiyata sahip pek çok ürün bulunmaktadır. Bu nedenle günümüzde ürün ve fiyat kavramları bir ürünün satışında kilit nokta olarak sayılmamaktadır. Aynı zamanda internetin hayatımızda kapladığı yer ve e-ticaretin gelişmesi ile dağıtımda önemli nokta olmaktan ayrılmıştır. Bu nedenle bu klasik pazarlama karmasına ek 3P getirilmesi gerekmektedir. 3P’nin açılımı People(insan), processes (süreçler) ve physical evidence (fiziksel öğeler) şeklindedir. Yani 7P; ürün, fiyat dağıtım, iletişim, insan, süreçler ve fiziksel öğeler şeklindedir. 

İnsan(People):  Hedef kitle olarak da isimlendirebileceğimiz insan kavramı bir pazarlama yönetimi için en önemli kavramlardan biridir. Modern pazarlama anlayışının hüküm sürmeye başlaması ile birlikte müşteri memnuniyeti ve müşteri ihtiyaçlarının ön plana çıkması insan kavramına verilen önemin ve değerin artmasını sağlamıştır. 

Süreç Yönetimi (Process Management)

Süreç yönetimi, hizmetlerin sunulmasının da müşterilerin satın aldığı hizmetlerin içerisinde yer alması anlamına gelmektedir. Örneğin, otel ve restoranlardaki mavi bayrak uygulamaları, ayın elemanı gibi motivasyon arttırıcı süreçler.

Fiziksel Öğeler: Firmaların müşterilerine sunduğu her hizmet fiziksel unsurlar içermektedir. Bu nedenle fiziksel öğeler pazarlamanın olmazsa olmazlarındandır.

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Nedir?

Bütünleşik pazarlama iletişimi; reklam satış geliştirme, halkla ilişkiler, pazarlama, doğrudan satış gibi tüm pazarlama karması unsurlarının birbiri ile uyumlu bir şekilde planlanması ve uygulanmasıdır. Bu uyumdan kasıt ise her unsurun tüketiciye aynı mesajı vermesidir. 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bileşenleri

Yatay Bütünleşme: Bu bütünleşme bileşenin de pazarlama karması elemanları ve ticari işlevler arasında geçen iletişimden ve uyum bahsetmek gerekmektedir. Örneğin bir işletme üretim, finans, insan kaynakları gibi tüm departmanlar birbiri ile koordineli bir şekilde çalışmalıdır. Bu şekilde işletmenin karlılığı artacak ve çok daha iyi işler ortaya konacaktır.

Veri Entegrasyonu: satış, doğrudan pazarlama gibi birbiri ile iletişim halinde olması gereken departmanlar veri entegrasyonu aracılığı ile birbirilerinin bilgilerine ve verilerine ulaşabilir. Böylelikle bir departmanın sahip olduğu bilgiyi diğer departmanda görerek kendine uygun bir strateji geliştirebilir. 

Dikey Entegrasyon: Dikey entegrasyon pazarlama iletişimi çalışmalarının tümünün aynı mesajı vermesi anlamına gelmektedir. Ürünün herhangi bir faydası üzerine televizyon reklamı hazırlayan bir firma aynı zaman diliminde ürünün bu faydasından bambaşka bir sosyal medya çalışması yapmamalıdır. Başka bir örnek vermek gerekirse reklamlarında doğayı seven koruyan bir marka olduğunu dile getiren firmaların yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile bunu desteklemesi ve kanıtlaması gerekmektedir. Böylelikle bütünleşik pazarlama iletişimi gerçeklemiş olacaktır. 

Bütünleşik Pazarlama İletişiminin Özellikleri

 • Bütünleşik pazarlama iletişimi ekstra özen ve çaba isteyen bir pazarlama stratejisi gerektirmektedir. Tüm mecralarda aynı mesajı vermek tüm departmanlar arasında koordineli bir iletişim sağlayabilmek oldukça zordur. Bu nedenle doğru bir bütünleşik pazarlama iletişimi süreci oluşturabilmek biraz zorludur.
 • Bütünleşik pazarlama iletişimi ekstra çaba ve özen istese de sonucunda firmaya pek çok fayda sağlamaktadır. Firmanın müşterilerine sunduğu faydalar ile rakiplerinden ayrışmasını, karlılık oranlarının artmasını ve müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılmasını sağlar.
 • Müşterilere her kanaldan aynı mesajı vererek oluşacak kafa karışıklıklarını engeller. Her kanaldan aynı mesajı alan müşterinin aklında firma ile ilgili olumlu bir izlenim oluşur ve müşteri iletilmek istenen mesajı doğru bir şekilde anlar. 
 • Bütünleşik pazarlama iletişiminde uyum ve entegrasyon en önemli unsurlardır.
 • Bütünleşik pazarlama iletişimi sayesinde müşteriler ile çift yönlü bir iletişim kurulması sağlanır.
 • Veri entegrasyonu sayesinde farklı departmanların birbirinden haberdar olmasını ve tüm verilere ulaşabilmesini sağlar. Bu veriler sayesinde ise departmanları kendileri için birer strateji oluşturulması sağlanır. 
 • Bütünleşik pazarlama iletişimi firmalara ölçülebilir veriler ve analizler sunmaktadır. Bu analizler sayesinde firmalar kendileri ve müşteriler için stratejik planlar hazırlayabilmektedir.
 • Bütünleşik pazarlama iletişimi müşterilerin iletişim bilgileri ve verilerinin saklanmasını sağlar. Bu veriler ve müşteri bilgileri ileriki zamanlarda firmanın fazlasıyla işine yarayacaktır. 

Bütünleşik Pazarlama İletişimi Nasıl Ortaya Çıktı?

Pazarlamanın çeşitli evrimler geçirmesi, müşteri odaklı pazarlama anlayışının kabullenilmesi ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte pazarlama da farklı anlayışların ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur. Bütünleşik pazarlama iletişimi 1990’lı yılların sonlarına doğru geleneksel pazarlamanın yetersiz kalması ile birlikte ortaya çıkmıştır ve günümüzde iyi bir pazarlama süreci hazırlayabilmek için bütünleşik pazarlama iletişiminin kullanılması zorunlu hale gelmiştir. Tüketicilerin önemsendiği ve pazarlama iletişiminin merkezine konulduğu bütünleşik pazarlama iletişimi müşterilere her kanaldan aynı mesajı vererek müşterileri etkilemeyi ve harekete geçirmeyi hedeflemektedir. Peki, bütünleşik pazarlama iletişimin ortaya çıkmasının nedeni nedir?

Bütünleşik Pazarlamanın Ortaya Çıkma Nedenleri

 • Pazardaki ve rekabetteki güç dengelerinin değişime uğraması
 • Değişen tüketici davranışları
 • Müşterilerin markalardan beklentilerinin artması
 • Bilinçli tüketicilerin meydana gelmesi
 • Tüketicilerin seçici hale gelmesi
 • Bir ürün için pek çok alternatifin bulunması
 • E-ticaret ve dijital pazarlama gibi kavramların gün yüzüne çıkması
 • Marka bağlılığı duygusunun azalması
 • Global alışveriş imkânlarının bulunması

Dijital Pazarlama Nedir?

Son yıllarda dünya genelinde teknolojik anlamda pek çok değişiklik yaşanmaktadır. İnternet kullanımının artması, teknolojinin gelişmesi ile birlikte kişilerin günlük alışkanlıkları da değişkenlik göstermeye başlamıştır. Akıllı telefonlar, bilgisayar ve internetin hayatımızın bir parçası haline gelmesi ve devamlı kullanmamız reklamcılık ve pazarlama sektörünün farklı stratejiler ve farklı pazarlama anlayışları geliştirmesine neden olmuştur. Aslında dijital pazarlama bir pazarlama türüdür. Dijital pazarlamanın ortaya çıkması ile birlikte pazarlama kendi içinde 2’ye ayrılmıştır. Geleneksel pazarlama ve dijital pazarlama. Geleneksel pazarlama olarak nitelendirdiğimiz televizyon, gazete, dergi ve açık hava reklamlarından farklı olarak internet üzerinden yapılan pazarlama çalışmaları dijital pazarlamadır. Kısacası dijital pazarlama bir markanın müşterilerine ulaşmak için dijital kanalları kullanarak pazarlama stratejileri geliştirmesidir. 

Günümüzde internet ve akıllı cihazlara olan talebin çok yüksek olması nedeni ile bu kanallar birer pazarlama aracı olarak kullanılmaya başlamıştır. Çünkü yeni nesil olarak bildiğimiz Z kuşağına ve hatta Y kuşağına dijital pazarlama kanalları ile ulaşmak çok daha mümkündür. Bazı pazarlamacılara göre geleneksel pazarlama kanallarının bir öneminin kalmadığı ve etkisini yitirdiği düşünülmektedir. Ancak dijital pazarlama çok yoğun bir şekilde kullanılmasına rağmen geleneksel mecralar da aynı yoğunlukta kullanılmaya devam etmektedir. 

Yapılan araştırmalara göre ülkemizdeki kişilerin %50’si aktif olarak internet ve akıllı cihaz kullanmaktadır. Aynı zamanda e-ticaret ve mobil pazarlamanın da tüketiciler tarafından çok önemli iki nokta olduğu düşünüldüğünde geleneksel pazarlamanın yavaş yavaş yerini dijital pazarlamaya bırakması kaçınılmaz bir durumdur.  Dijital pazarlamanın geleneksel pazarlamaya göre daha ucuz ve daha etkili olduğunu düşünen firmalar son hızlı dijital pazarlama stratejileri oluşturmaktadır. Israrla gelenekselci kalmayı tercih eden ve geleneksel mecraları kullanan firmalar ise zamanla dijital pazarlamaya geçiş yapmak zorundadır. Çünkü dijital bir çağda yaşamaktayız ve hiç marka bu dijitallikten uzak kalamaz.

Dijital Pazarlama Kanalları Nelerdir?

Teknolojinin ve dijitalliğin hayatımıza girmesi ile ortaya çıkan dijital pazarlamanın pek çok kanalı bulunmaktadır. Peki, bu kanallarda nelerdir? Gelin inceleyelim.

E-Mail Pazarlama: Hemen hemen her işletme hem müşterilerine ulaşmak hem de çalışanları ile şirket için iletişimi sağlayabilmek için e-mail kullanmaktadır. Toplantı, kampanya ya da herhangi bir duyurumun bildirilmesi için kullanılan bu mailler dijital pazarlamanın ortaya çıkması ile birlikte bir pazarlama kanalı haline gelmiştir. Doğru hedef kitleye doğru zamanda ulaşıldığı takdirde e-mail pazarlama oldukça etkili bir yöntemdir. Bu konudaki youtube videoma göz atabilirsiniz. 

PPC Reklamları: Pay Per Click kelimelerinin kısaltması olan bu kanal türü tıklama başı reklam olarak bilinmektedir. Dünya genelinde en sık kullanılan dijital pazarlama kanalıdır. Google Adwords reklamları PPC reklamlarına en iyi örnektir. 

Banner-Web Sitesi: Banner ve web sitesi reklamları da en çok kullanılan dijital pazarlama kanalları arasında yer almaktadır. Firmalar ürünleri ve markaları ile ilgili çeşitli web sitelerine banner reklamları vererek müşterilerine ulaşabilmektedir. 

SEO: Search Engine Optimization kelimelerinin kısaltması olan SEO arama motoru optimizasyonu anlamına gelmektedir. Google gibi arama motorlarında yapılan organik aramalarda ilk sıralara çıkarak müşterilerine ulaşmayı hedefleyen pek çok firma SEO çalışmaları yapmaktadır. Ancak SEO çalışmalarında çok dikkatli ve titiz davranılması gerekmektedir. Özgün makaleler, firmanıza uygun anahtar kelimeler ve SEO’ya uygun web siteniz ile başarılı bir SEO çalışması hazırlamanız mümkündür. SEO çalışmaları organik olduğu için internet kullanıcılarında reklam algısı yaratmamaktadır. Bu da SEO’nun firmalara kattığı en büyük avantajdır.  Bu konuda yazımıza göz atabilirsiniz. 

Sosyal Medya: Sosyal medya günümüzde hemen hemen herkes tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Tüketicilerin yoğun olduğu bir kanalın reklam mecrası olarak kullanılması kaçınılmazdır. Bu nedenle büyüğünden küçüğüne hemen hemen her firma müşterilerine ulaşabilmek için sosyal medya reklamları hazırlamaktadır. Ancak sosyal medya çok titizlik isteyen bir konudur. Çünkü kişilerin birbiri ile devamlı iletişimde olduğu bu mecra da en ufak bir olay bile gündem konusu haline gelebilmektedir. Paylaştığınız görsellerin altına gelen kötü yorumlar da iyi yorumlarda herkes tarafından görüldüğü için iyi bir sosyal medya yönetimi ile bu yorumları yönetmeniz gerekmektedir.

İçerik Pazarlama: İçerik pazarlama dijital pazarlama kanalları arasında en sık kullanılan kanallardan biridir. Firmalar faaliyet gösterdiği sektör ile ilgili kaliteli içerikler oluşturarak müşterilerine kolaylıkla ulaşabilmektedir. 

Affiliate Pazarlama: Satış ortaklığı olarak nitelendirebileceğimiz bu pazarlama kanalında firmalar web siteleri ile anlaşarak ürünlerini pazarlayabilmektedir. Ancak bu ortaklıkta belli bir komisyon karşılığında sağlanmaktadır.

Viral Pazarlama: Viral pazarlama da markanız ile ilgili mesajı müşterilerinize ulaştırabilmek için insanların markanız hakkında konuşmasını sağlamaktır. Diğer dijital pazarlama kanallarından daha zor ama çok daha etkili olan viral pazarlama da dikkat edilmesi gereken en önemli gerçekçi olmasıdır. Eğer gerçekçi bir çalışma yapmazsanız çalışmanızın hiçbir etkisi olmaz. 

Neden Dijital Pazarlama?

Dijitalleşen dünya ve gelişen teknolojik çalışmalar neticesinde hayatımızın bir parçası gelen dijital pazarlamanın firmalara sağladığı pek çok fayda bulunmaktadır. Dijital pazarlamanın markalara ve tüketicilere sağladığı bu avantajlar dijital pazarlamayı markalar için bir zorunluluk haline getirmektedir. Giderek geleneksel pazarlamanın yerini almaya başlayan dijital pazarlamanın firmalara ve tüketicilere sunduğu faydalar nelerdir?

 • Dijital pazarlama tüm markalara eşit bir dünya sağlamaktadır. Geleneksel pazarlama rakip markalar arasında bir eşitsizlik oluşturmaktaydı. Örneğin büyük bir marka prime time da reklam verebiliyorken küçük bir markanın prime time da reklam verebilmesi imkansızdır. Ancak dijital pazarlama da bütçeniz neticesinde müşterilerinize ulaşabilmeniz mümkündür. Küçük firmalar da iyi bir strateji ile tıpkı büyük firmalar gibi hedef kitlesine mesajını iletebilmektedir. 
 • Herkesin aynı havuzda yarıştığı dijital pazarlama ekonomik anlamda markalara pek çok avantaj sağlamaktadır. Geleneksel pazarlamaya nazaran çok daha uygun fiyatlarla reklam verebilmek mümkündür. Böylelikle firmalar reklamlara daha çok bütçe ayırarak daha fazla kişiye ulaşabilmektedir. 
 • Dijital pazarlama da geleneksel pazarlamanın aksine istatistikler söz konusudur. Hangi mecrayı kullanarak reklam çalışması yaptıysanız istatistiklerini görebilirsiniz. Reklamınız kaç kişiye ulaşmış, bu ulaşılan kişilerin demografik özellikleri nelerdir, kaç kişi reklamınızı görerek ürününüz hakkında bilgi almak istemiş, reklamınız en çok hangi cihazlardan görüntülenmiş gibi tüm sorulara cevap bulabilirsiniz. Bu sorulara verilen cevaplar sayesinde reklamınızın etkililiğini ölçebilir ve diğer reklamlarınızı bu doğrultu da hazırlayabilirsiniz. 
 • Tüketicilerin markalar ile birebir iletişim kurması sağlanır. Sosyal medya ve web sitesi gibi dijital pazarlama kanalları sayesinde tüketiciler akıllarına herhangi bir soru takıldığında marka le direk iletişime geçebilmektedir. Böylelikle markaya kolaylıkla ulaşabilen tüketicinin markaya karşı olan sempatisi ve bağlılığı da artacaktır. 
 • Dijital pazarlama diğer pazarlama sonuçlarına göre çok daha hızlı sonuç vermektedir. Bir reklamın bir tüketiciye ulaşması ile direk sonuç alabilirsiniz. 
 • Sosyal medya ve web sitesi gibi dijital pazarlama kanalları ile müşterilerinizin markanız hakkında ki yorum ve görüşlerini öğrenebilirsiniz. Bu yorumlar sayesinde diğer tüketiciler de etkilenerek markanız ile iletişime geçmek isteyebilir. Ancak bunun tam tersi de olabilmektedir. Yapılan kötü yorumlar tüketicileri etkileyebilir ve firmanızdan uzaklaşmasına neden olabilir. 

Yukarı da saydığımız tüm bu faydalardan dolayı dijital pazarlama günümüzde sık sık kullanılmaktadır ve kullanılmaya devam edecektir. Dijital pazarlama ile ilgili udemy eğitimime veya bu sayfa üzerindeki videolara göz atabilirsiniz. 

Dijital Pazarlama ile ilgili güzel kaynaklar;

Dijital ajanslar

SEO Ajansı 

Arşiv

Pazarlama Blog